1. <output id="3inyd"></output>
   <td id="3inyd"></td>
   <blockquote id="3inyd"><sup id="3inyd"></sup></blockquote>
  2. 设为首页
   分享到
   加入收藏
   有识之士常在周易天地
   QQ:139238028
   返回周易天地首页

   周易天地易经网 > 周易序卦传

    

   周易序卦传

   序卦传有天地然后万物生焉盈天地之间者唯万物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙着蒙也物之也物不可不养也故受之以需需者饮食之道也饮食必有讼故受之?#36816;ϡ?#35772;必有众起故受之以师师者众也众必有所比故受之以?#21462;?#27604;者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然后有礼故受之以履履而泰然后安故受之以泰泰者通也物不可以终通故受之以否物不可以终否故受之以同人与人同者物必归焉故受之以大有有大者不可?#26434;?#25925;受之以谦有大而能谦?#21350;?#25925;受之以豫豫必有随故受之?#36816;?#20197;喜随人者必有事故受之以蛊蛊者事也有事而后可大故受之以临临者大也物大然后可观故受之以观可观而后有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以茍合而已故受之以贲贲者饰也致饰然后亨则尽矣故受之?#22253;?#21093;者剥也物不可以?#31449;?#21093;穷上反下故受之以复复则不妄矣故受之以无妄有无妄然后?#23578;?#25925;受之以大畜物畜然后可养故受之以颐颐者养也不养则不可动故受之以大过物不可以终过故受之以坎坎者陷也陷必有所丽故受之以离离者丽也

   有天地然后有万物有万物然后有男女有男女然后有夫妇有夫妇然后有父子有父子然后有君臣有君臣然后有上下有上下然后礼义有所错夫妇之道不可以不久也故受之?#38498;?#24658;者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以?#32773;q故受之以大壮物不可以终?#24120;?#25925;受之以晋晋者进也进必有所伤故受之以明夷夷者伤也伤于外者必反其家故受之以家人家道穷必乖故受之以睽睽者乖也乖必有难故受之以蹇蹇者难也物不可以终难故受之以解解者缓也缓必有所失故受之?#36816;?#25439;而不已必益故受之以益益而不已必决故受之以夬夬者决也决必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而后聚故受之以萃萃者聚也聚而上者谓之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若长子故受之以震震者动也物不可以终动止之故受之以艮艮者止也物不可以终止故受之以渐渐者进也进必有所归故受之以归妹得其所归者必大故受之以丰丰者大也穷大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而后说之故受之以兑兑者说也说而后散之故受之以涣涣者离也物不可以终离故受之以节节而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小过有过物者必济故受之以既济物不可穷也故受之以未济终焉

    
   联系QQ139238028
   11ѡ5Ԥ

   1. <output id="3inyd"></output>
    <td id="3inyd"></td>
    <blockquote id="3inyd"><sup id="3inyd"></sup></blockquote>
    1. <output id="3inyd"></output>
     <td id="3inyd"></td>
     <blockquote id="3inyd"><sup id="3inyd"></sup></blockquote>